Afdeling Ejsbølhus

Kalender

Sct. Severin Børnehuse er en kommunal aldersintegreret daginstitution, der er normeret til 331 børn i alderen 0-6 år.

Børnene er fordelt på 4 afdelinger - i Ejsbølhus er der 68 børn i alderen 3-6 år.

Afdeling Ejsbølhus

Ditte Andersen
Henrik Engelstoft Jensen

Blå stue

Bente Møller Esbensen,
Heidi Mette Laursen

Grøn stue

Jo Christensen
Line Carstensen

Gul stue

Helene Lyng Baagøe
Maja Lindbeck Jensen
Shandie Warncke

Rød stue

Kristin Stefansdottir
Laila Petersen
Rita Dahl Petersen

Øvrige

Helle B. Iwersen