Afdeling Ejsbølhus

Kalender

Sct. Severin Børnehuse er en kommunal aldersintegreret daginstitution, der er normeret til 331 børn i alderen 0-6 år.

Børnene er fordelt på 4 afdelinger - i Ejsbølhus er der 68 børn i alderen 3-6 år.

Antal børn (dd)

Vi har i øjeblikket 4 børn under 3 år, og 55 børn ældre end 3 år.


Lukkedage

Lukkedage 2020: 6/4, 7/4, 8/4, 22/5, 24/12 og 31/12

Lukkedage 2021: 29/3, 30/3, 31/3, 14/5, 24/12, 31/12



Alternativ pasning

Ved behov for pasning på lukkedage, skal I senest 5 uger før lukkedagen(e) meddele personalet at I har behov for pasning, og I får så udleveret et skema der skal udfyldes.

Såfremt det er muligt vil der blive tilbudt pasning i én af vore andre afdelinger, og alternativt vil pladsanvisningen blive inddraget i at finde en pasningsmulighed i én af kommunens andre institutioner.